İş Hukuku

is-hukuku-bodrum

İŞ HUKUKU

Bireysel iş hukuku ve toplu iş hukuku olarak iki ana konuya ayrılan iş hukuku, tek tek işçilerin işverenleriyle ilişkilerini incelediği gibi, işçiler ve işverenler arasındaki toplu iş sözleşmesinden ve sendika hukukundan doğan ilişkileri de incelemektedir. Bundan başka, işçilerin sosyal güvenlik haklarını da incelemeye alan iş hukuku, oldukça geniş ve yaygın bir kullanıma sahiptir.

Avukatlık büromuzun  iş hukuku alanındaki faaliyetleri işçi ile işveren arasında yazılı veya sözlü olarak ortaya çıkan ve iş akdinden doğan bütün problemleri kapsamaktadır. En temel problemlerden biri işçi haklarının korunmasının yanı sıra işveren haklarının korunması da hizmet verdiğimiz danışmanlık konuları arasında yer almaktadır. İş hukuku sadece iş akdi ile alakalı sorunları değil işçinin çalışma ortamı ile ilişkin problemleri ve doğacak kazaları da kapsamına almıştır. İş hukuku sürekli gelişen bir alan olup ortaya çıkan problemler her geçen gün çeşitlilik göstermektedir. Avukatlık büromuz işverenlere iş hukuku’nun işverenlere yüklediği sorumlulukların yerine getirilmesi için gerekli danışmanlık hizmetleri vermektedir.

Avukatlık Büromuzun İş Hukuku Alanında Uzman Olduğu Başlıca Konu ve Davalar:

 • İş akdinin feshi davaları,
 • İşe iade davaları,
 • İş sözleşmesinin denetimi ve uygulanması,
 • İş kazasından doğan tazminat davaları,
 • Kıdem ve ihbar tazminatı davaları,
 • Sigortalılığın tespiti davaları,
 • Sözleşmenin yorumlanması davaları,
 • İş sözleşmelerinin feshi,
 • Sözleşmeye uygun fesih denetimi gerçekleştirilmesi,
 • Toplu iş sözleşmesine dair incelemelerin ve denetimlerin yapılması,
 • İş hukuku alanına ilişkin ibranameler ve ihtarnamalerin düzenlenmesi,
 • İş hukuku alanına ilişkin gönderilen ihtarnamelere cevabi ihtarname hazırlanması,
 • İşe giriş sözleşmelerinin hazırlanması ve denetlenmesi,
 • İşçinin davranışlarının sözleşmeye uygunluğunun denetlenmesi,
 • İşçiye ait her türlü özlük dosyasının denetimi,
 • İşçi ve işverenin yükümlülükleri hakkında tarafların bilgilendirilmesi,

konularında titizlikle hizmet vermekteyiz.