Gayrimenkul ve İnşaat Hukuku

inşaat hukuku

GAYRİMENKUL VE İNŞAAT HUKUKU

Avukatlık büromuz gayrimenkul ve inşaat hukukunun her alanında tecrübeli hizmet vermektedir.

Avukatlık büromuz, gayrimenkullerin inşa edilmesi, satın alınması ve satımı dahil her aşamada müvekkillerine danışmanlık hizmeti vermekte ve onları bu süreçlerde temsil etmektedir.

Avukatlık büromuz, müvekkili mal sahiplerini, kiracıları, gayrimenkul yatırımcılarını, müteahhitleri, mimarları, finansörleri, inşaat firmalarını, mühendisleri ve planlamacılarını temsil etmektedir.

Avukatlık büromuzun, gayrimenkul hukuku alanında verdiği bazı hizmetler aşağıdadır;

  • Gayrimenkul satın alma ve satım sözleşmelerinin, satış vaadi sözleşmelerinin müzakereleri ve düzenlenmesi,
  • İnşaat ruhsatının ve iskân izninin alınması ve bu izinlerin temine yönelik ilgili resmi merciiler nezdinde başvuruların yapılması,
  • İşyeri açma ve çalışma ruhsatının ve lisanslarının alınması ve bu ruhsatın teminine yönelik ilgili resmi merciiler nezdinde başvuruların yapılması,
  • İpotek sözleşmeleri,
  • Kat İrtifakı sözleşmeleri,
  • İnşaat sözleşmeleri, bina yönetimi sözleşmeleri, proje yönetimi sözleşmeleri, alışveriş merkezleri yönetim sözleşmeleri, lisans sözleşmeleri, aracılık sözleşmeleri ve kat karşılığı inşaat sözleşmeleri,
  • Gayrimenkul yatırım ortaklıklarına ilişkin işlemler ve sözleşmeler.

Avukatlık büromuz, Türk hukukuna göre gayrimenkul satın almak veya gayrimenkul satmak isteyen yabancı sermayeli Türk şirketlerine ve yabancı ülke vatandaşı gerçek kişilere danışmanlık hizmetleri sunmaktadır.