Kira Hukuku

kira-hukuku

KİRA HUKUKU

Avukatlık büromuzda kira hukuku alanına özel önem verilerek ilgili kanunlar, kanun değişiklikleri, genelge ve yönetmelikler yakından takip etmektedir.

Gayrimenkul yatırımcıları için dikkat edilmesi gereken en önemli husus, kira sözleşmelerine dair hukuki ilişkinin yürütülmesidir. Bu nedenle kira hukuku olarak adlandırılan çerçeve içerisinde, uyuşmazlıkların en az zararla çözülmesi, konunun uzmanı tarafından hazırlanacak bir kira sözleşmesine bağlıdır. Avukatlık büromuz, kira sözleşmelerinin hazırlanması, alışveriş merkezleri, iş hanları ve bireysel kira ilişkileri ve yaşanan sorunlar konusunda yatırımcılara en iyi hizmeti vermek için çalışmaktadır.

Avukatlık Büromuzun Kira Hukuku Alanında Uzman Olduğu Başlıca Konu ve Davalar:

  • Kira sözleşmelerinin düzenlenmesi,
  • Tahliye davalarının çözümlenmesi,
  • Kiralanan değerin iade edilmesinde süreç yönetimi,
  • Kira tespit davalarının çözümlenmesi,
  • Hasılat kirası ve taşınmaz haricindeki menkullere ilişkin kira sözleşmeleri hazırlanması,
  • Leasing sözleşmesinden kaynaklanan uyuşmazlıkların çözülmesi,
  • Sözleşme ihlalleri ve art niyetli eylemlerden doğan kayıpların tazmini konularının takibi hizmeti,
  • İster kiracı ister kiraya veren olun, menkul değerlerinizin ve gayrimenkul değerlerinizin kiralanması, kirada geçirdiği süre zarfında hasar ve zarar görmesi, kiralamaya konu olan ürünün amaç dışında kullanımı konularının beraberinde getirdiği sorunların çözümü,
  • Ayrıca kiralayan tarafından bir başkasına kiralanması amaca uygun olmayacak şekilde kullanılması ve sözleşme ihlali durumlarında ceza ve tazminat,
  • İster taşınmaz olarak, ev, arsa, iş yeri, ister gemi, kamyon gibi nakil aracı, ister kısa süreli kullanıma sahip günlük binek araç kiralaması konusunda sözleşme dışı ihlal ve iade edilmemesi durumunda cezai ve tazmin süreçlerinin yönetimi,

konularında profesyonel hizmet vermekteyiz.