Sözleşmeler Hukuku

sozlesme-hukuku

SÖZLEŞMELER HUKUKU

Avukatlık büromuz her türlü ticari sözleşmelerin akdedilmesi konularında özellikle imza öncesi yapılacak müzakereler ve sözleşmelerin hazırlanmasında müvekkillerine destek olmaktadır.

Avukatlık büromuz, müzakerelerde danışmanlık, vekaleten müzakerelere taraf olarak katılma, sözleşmelerin hazırlık aşamasında düzenlenmesi, başkası tarafından hazırlanmış sözleşmelerin incelenmesi ve gözden geçirilmesi, sözleşmeler hakkında hukuki ve ilgili mevzuata uygunluk konusunda danışmanlık, uyuşmazlık halinde dava açılması ve açılan davaların takibi olarak geniş yelpazede hukuki hizmet vermektedir.

Önemle belirtmek gerekir ki; hukuk ihtiyaç olduğunda başvurulması gereken bir araç değil, ihtiyaç olmasını engelleyecek yönde inşa edilen bir kurallar bütünüdür.

Bir sözleşme hazırlanırken veya önünüze gelmiş bir sözleşmeyi imzalarken dikkat edilmesi gereken durumlar ve bunların “Hukuki Sonuçları” önemlidir. Bir uyuşmazlık durumlarında hukuki yaptırım ihtiva edebilmesi ve karşılık bulabilmesi için kritik noktalar mevcuttur. Sözleşmelerin etik kuralları yanında hukuki kuralları ve sözleşmenin konusu ile ilgili mevzuata uygunluk da gerekmektedir.

Unutulmaması gereken durum ise şudur; her türlü sözleşme bireyler tarafından imzalanır. Temsil yetkisi ve sözleşme kapsamı imza atanın yetki ve kapsamı ile yakından alakalıdır. Birey, gerçek kişi, kurum ve kuruluşların mevcudiyetlerinin ve varlıklarının devamı sırasında gerek kendi iş yoğunlukları, gerek o anda dikkate alınmayan durumlar nedeni ile yapılan sözleşmeler geçerliliklerini kısmen ya da tamamen kaybedebilmektedirler. Bu nedenle yapılan sözleşmelerin hukuksal geçerlilikleri ve uyuşmazlık esnasında kısmen ya da tamamen geçerliliklerini kaybetmemesi adına detaylı analiz gerekmektedir.

Yapılan sözleşmelerin sadece hukuki nitelik taşıması çoğu zaman yeterli değildir.

Rasyonel yaklaşım şudur ki;

“Sözleşmeler; işin yapılması ve sorunun çıkmasının engellenmesi için yapılır”.

Sorun çıktığında tazmin edilmesi için sözleşme hazırlamayı kimse düşünmez.

Avukatlık büromuzda öncelikli amacımız müvekkillerimizle kalıcı ve uzun vadeli ilişkilerin geliştirilmesi ve hukuki danışmalık hizmetlerinin ve hukuk hizmetlerinin en iyi şekilde sunulmasıdır. Böylelikle müvekkillerimizi tanıyarak tüm ticari ilişkilerini genel olarak değerlendirme ve en uygun hukuki çözümü sunabilme imkanına sahip olabilmekteyiz.

HUKUK BÜROMUZ TARAFINDAN PROFESYONEL NİTELİKTE HAZIRLANAN BAŞLICA SÖZLEŞMELER;

 • Şirket Kuruluş Sözleşmeleri; Adi Şirket, Kollektif Şirket, Komandit Şirket, Anonim Şirket, Limited Şirket, Paylı Komandit Şirket, Çok Ortaklı Kooperatif,
 • Vakıf ve Dernekler Kanunu kapsamında Vakıf ve Dernek kurulum Sözleşmeleri; Sivil Toplum Kuruluşları ve her türlü vakıf senetlerinin hazırlanması ve bunların Sözleşmeleri,
 • Ortaklık Sözleşmeleri (Ortak amaç veya iş bitirmeye dayanan sözleşmeler)
 • Ticari Gizlilik ve Ticari Sırları Koruma Sözleşmeleri
 • Ürün ve Hizmet Satış Sözleşmeleri; Satış Sözleşmesi, Menkul Satışı Sözleşmeleri, Hayvan Satışı Sözleşmeleri, Gayrimenkul Satışı Sözleşmeleri, Taksitli Satış Sözleşmeleri, Mülkiyeti muhafaza kaydı ile Satış Sözleşmeleri, Numune Üzerine Satış Sözleşmeleri, Konsinye Satış Sözleşmeleri, Tek satıcılık Sözleşmeleri,
 • Mal Alımı Sözleşmeleri
 • Hizmet Alım Sözleşmeleri
 • Alt- İşverenlik sözleşmeleri ve Taşeronluk Sözleşmeleri
 • E-Ticaret Satış Sözleşmeleri
 • Kiralama Sözleşmeleri, Menkul Kiralama, Gayri Menkul Kiralama, Kurulum Gerektiren Ekipman kiralama Sözleşmeleri (medikal cihaz, maden ve şantiye cihazları, inşaat kule vinçleri ve benzeri), Hasılat kirası Sözleşmeleri, Finansal Kiralama Sözleşmeleri, Ariyet Sözleşmeleri, Karz Sözleşmeleri (Ticari Karz Sözleşmesi, Adi Karz Sözleşmesi)
 • Acentelik Sözleşmeleri, Bayilik Sözleşmeleri, Komisyon Sözleşmeleri
 • Marka ve Patent Süreli Kullanım Sözleşmeleri
 • İnşaat Sözleşmeleri, Kat karşılığı inşaat Sözleşmeleri
 • Kredi Sözleşmeleri
 • Saklama Sözleşmeleri, Barındırma Sözleşmeleri, Garanti Sözleşmeleri ve Yediemin Sözleşmeleri;
 • İş Sözleşmeleri
 • Sendika ve Dernekler ile Toplu iş Sözleşmeleri ve Müzakereleri,
 • Danışmanlık ve Hizmet Sözleşmeleri
 • Anlaşmalı Boşanma Sözleşmeleri
 • Mal ayrılığı Rejimi Sözleşmeleri
 • Evlilik Öncesi Mal Rejimi Belirleme ve Evlilik Sözleşmeleri
 • Miras Sözleşmesi