Vekalet Bilgileri

avukat_web3

Avukatlık vekâletnamesi noterlerce düzenlenir. Yurtdışında yaşayan Türk vatandaşları bölgelerindeki Türkiye Konsolosluğunda da bu işlemi yaptırabilirler.

VERİLECEK YETKİLER

Notere aşağıdaki yetkilerin de vekâlette olmasını istediğinizi söyleyiniz:

Ahzu kabz, sulh, ibra, davadan ve temyizden feragat, kabul, vazgeçme, tebliğ alma, mal beyanında bulunma, temlik etme, adli sicil kaydı isteme, yaş ve ad – soyad değiştirme davası açma, adli sicil kaydı isteme.

DİKKAT!

Şirket adına çıkartılacak vekâletlerde “şirket adına vekâleten şahsı adına asaleten” ibaresi kullanmanız halinde bir vekâletle hem şirketiniz için hem de şahsınız için vekâlet vermiş olursunuz, gerektiğinde tekrar vekâlet çıkartmakla uğraşmazsınız.

BOŞANMAK İÇİN VEKÂLET VERİLECEKSE DİKKAT!

Boşanma vekâleti olduğu notere söylenmeli ve notere 2 adet fotoğrafla gidilmelidir.

Yukarıda belirtilen yetkilerin tümü bu vekâlette de olmalıdır.

Vekâletname çıkarmak için gereken diğer vekâletname bilgilerini lütfen aşağıdaki iletişim araçları ile talep ediniz.

Telefon: +90 252 3637565

Faks     :+90 252 3638385

eposta : info@mandalincihukuk.com